Квиз

kviz

Квиз је тематски подељен на шест тематских целина:

  1. Хајдуци
  2. Књижевник
  3. Позориште
  4. Беседник
  5. Дипломата
  6. Фотограф

Питања су прилагођена наставном плану и програму за ученике основних школа.

Пропозиције квиза:

Актив наставника Српског језика и књижевности на часовима организују квиз по одељењима. Првопласирани/на из сваког одељења учествује у финалном такмичењу на нивоу школе а троје најбољих добијају награде из Нушић Фондације.